• tick طراحی و پیش نویس پلان فاز اول و دوم
  • tick طراحی داخلی
  • tick طراحی منظر و بام سبز
  • tick طراحی نما
  • tick طراحی سفارشی
  • tick گرافیک محیطی
  • tick طراحی سه بعدی و رندرها
  • tick مدلسازی

فرحو، داستان یک ارزش

طراحی یک کلمه یا یک تعریف نیست، بلکه دریچه ای است به دنیایی از علوم گوناگون و داستانی است که نمیتواند هر بار برای یک پروژه تکرار شود. این داستان به زمان بسیار کمی نیاز دارد تا تمام معادلات را بدون کوچکترین تردیدی برای مخاطب آن فضا حل کند.

بیشتر از ما بخوانید