طراحی

طراحی نقطه شروع هر پروژه است و این چیزی است که استودیو فرحو را متمایز می کند. برای هر پروژه، استودیو فرحو طرح های منحصر به فردی را بر اساس نیاز و درخواست مشتری ارائه می دهد.

نظارت

همانطور که فرآیند طراحی در استودیو معماری فرحو با توجه به جزئیات انجام می شود، نظارت بر اجرا و کنترل اجرای دقیق طرح نیز از اهداف اصلی این شرکت می باشد.

اجرا

یک استودیو معماری به نیروی کار ماهر، متعهد و حرفه ای نیاز دارد تا طراحی ارائه شده بر روی کاغذ را به دقیق ترین شکل به واقعیت تبدیل کند.