فرحو، داستان یک ارزش

طراحی یک کلمه یا یک تعریف نیست، بلکه دریچه ای است به دنیایی از علوم گوناگون و داستانی است که نمیتواند هر بار برای یک پروژه تکرار شود. این داستان به زمان بسیار کمی نیاز دارد تا تمام معادلات را بدون کوچکترین تردیدی برای مخاطب آن فضا حل کند.

اسکرول کنید

فرشید حسینی

طراحی یک کلمه یا یک تعریف نیست، بلکه دریچه ای است به دنیایی از علوم گوناگون و داستانی است که نمیتواند هر بار برای یک پروژه تکرار شود. این داستان به زمان بسیار کمی نیاز دارد تا تمام معادلات را بدون کوچکترین تردیدی برای مخاطب آن فضا حل کند.

هر فردی سبک خاص خود را با اتوجه به متون طراحی و الهام گرفتن از تغییرات بدنه هر داستان می سازد. هر طرحی سبک مربوط به مخاطب خود را دارد.

بیشتر درباره او بدانید
Farho
get